<  1    2    3    4    5    6    7  >

Egy 1970. évi képzőművészeti számvetésben még mindig arról olvashatunk, hogy kevés, a városban élő képzőművész alkotását állítják föl a köztereken, miközben már áll a város főterén Kiss István Lenin-szobra. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus 1969 őszén adta a megbízást a művésznek. A hetvenes években megszaporodott a városban a szoborállítások száma. A városi tanács képzőművészeti beruházásainak jelentős részét a "szobortelepítések" tették ki. Nem sokkal azt követően, hogy a város kiállítóterme 1973 nyarán felvette Uitz Béla nevét, elhelyezték Borbás Tibornak a névadóról készített domborművét az épületen.

Az ország "felszabadulásának" 30. és a városalapítás 25. évfordulóját megelőzően Felszabadulási emlékmű felállítását tervezték.

Az évfordulóra megvalósult emlékművet, melyet egy alkalommal zsűriztek és engedtek felállításra Kiss Kovács Gyula "Dózsa" szobrával, Kiss István készítette, és a tanácsház mögötti parkban helyezték el.

 

Kiss Kovács Gyula: Dózsa György

bronz, 200 cm, elhelyezve: 1977. A Dózsa György út és a Bocskai út sarkán.

1992-ben, a rendszerváltást követő "szobordöntögetés" hullámában más művekkel (pl. Cyránski Mária: Ho Si Minh-bronzplakett, Kovács Ferenc: Ságvári-szobor) egyetemben elbontották.

Kiss István: Felszabadulási emlékmű

krómacél, 1800 cm, elhelyezve: 1975. Széchenyi tér

A talapzaton 1945-1975 krómacél felirat. Dunaújváros Közgyűlésének 2/1992. KH. számú határozata alapján 1992-ben elbontva, jelenleg az Intercisa Múzeumban található.

Cyranski Mária: Ho Si Minh

kősziklán bronz portrédombormű, 90x70 cm, elhelyezve: 1971.

Felirata: Ho Si Minh 1890-1969.

Ságvári városrész, Balogh Ádám út 1992-ben elbontották, jelenleg az Intercisa Múzeumban található.

Kovács Ferenc: Ságvári Endre

mészkő, 55 cm,

elhelyezve: 1970.

Felirata: Ságvári Endre 1913-1944.

Ságvári városrész parkja, Esze Tamás u.Dunaújváros Közgyűlésének 2/1992. KH. számú határozata alapján elbontva: 1992-ben, jelenleg az Intercisa Múzeumban található.

A helyén (Széchenyi park) ma az 1998. március 15-én felavatott, Veres Kálmán, Vadász Bence és Lehoczky János által készített Kossuth-Széchenyi-szobor áll, melynek művészi kvalitása sajnos az előző alkotás színvonalát sem éri el.

A hetvenes évek közepén helyezték el a városban többek között Rajki László "Ikrek", Bencsik István "Fiú szarvason", Seregi József "Lány bagollyal" és E. Tóth Ila "Bábozó" című alkotását is.

Rajki László: Ikrek

mészkő, 90x120x140 cm,

elhelyezve: 1977. Dunaferr Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola előtt, Vasmű tér1.

Bencsik István: Fiú szarvason.

bronz, 180 cm,

elhelyezve: 1966. 1966-tól 1973-ig a Vidámparkban, 1973-tól 1978-ig a Vasvári Pál Általános Iskola előtti parkban, 1978-tól a Dózsa II. városrészben a 21. sz. óvoda előtt volt.

Eltűnt.

Seregi József: Lány bagollyal

mészkő, 220 cm,

elhelyezve: 1976. A József Attila Könyvtár előtt, Apáczai Csere János út 9.

E. Tóth lla: Bábozó

bronz, 175x44x38 cm,

elhelyezve: 1973. Bartók Béla tér

1974 nyarán volt először vasas művésztelep Dunaújvárosban. Az ott készült alkotások felállítása a hetvenes évek második felében a modern, nonfiguratív szobrászat nyilvános megjelenését jelentette. 1975 és 1993 között az alsó Dunaparton kialakított szoborparkban 42 művet, ötöt pedig a város közterein állítottak fel.

1977-ben Borbás Tibor "Ady-Léda" szobra az Ady Endre út és Május 1. út találkozásánál levő parkban került elhelyezésre. A szobrot környező terület esztétikai kialakítását a városban működő Amatőr Műhely végezte.

Borbás Tibor: Ady Lédával
bronz, 220x83x53 cm,
elhelyezve: 1978. Május 1. u. és Építők útja sarkán
Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmából készült.
A talpazat kétszintes, kis épített dombon áll, két oldalán négy-négy ülőke.

A Fejér Megyei Hírlap 1978 nyarán egy, a város párt- és tanácsi vezetőiből, a helyi tervezőintézet mérnökeiből, a városban élő képzőművészekből és a képző-művészeti lektorátus kiküldött képviselőiből álló bizottság tevékenységéről számolt be. Ezen bizottság döntése alapján hirdetett a város és a lektorátus meghívásos pályázatot az ekkor épült Béke városrész esztétikai térkialakítására, és helyezte el a régebbi városrészekben felállítandó szobrokat.

Somogyi József: Aratók

bronz szoborcsoport, 220 cm,

elhelyezve: 1979. Az építészeti részt Baranyi Ferenc tervezte. A Panoráma út és a Kossuth Lajos út találkozásánál

Egy év elteltével felállításra is került Szöllőssy Enikő "Vasvirág" című műve a Munkás Művelődési Központ előtt és Somogyi József "Aratók" című ötalakos kompozíciója a Kossuth utca Duna felőli végére, a kilátóra.

Ugyanezen döntés alapján került a Petőfi ligetbe Varga Imre "Bartók-Kodály" szobra, és állították fel Birkás István "Kibontakozás" című, 100 négyzetméter nagyságú, nonfiguratív műkő reliefjét 1980. szeptember l-jén a Római városrész iskolájában.

Varga Imre: Bartók - Kodály

bronz, 200 és 180 cm,

elhelyezve: 1980. Bartók Béla születésének 100. évfordulójára készült.

A Bartók szobor külön felállítva megtalálható még Budapesten a Csalán úti Bartók Emlékház kertjében, Makón és Párizsban a Bartók téren. A Kodály szobor másolata Pécsen található. Együtt csak Dunaújvárosban láthatóak.

Petőfi liget

A Béke városrész környezetalakításában Fájó János alkotócsoportja és többek között a helyi Ravasz Erzsébet, valamint Friednch Ferenc vettek részt.

A kilencvenes években folytatódtak az alkotótelepek, szaporodtak a művek a Duna-parton és a városban. 1994 őszén hosszas töprengés után felállították Birkás István városnak adományozott műanyag-kompozícióit, az "Őrzők I-III"-at a Vasmű út és az Aranyvölgyi út találkozásánál.

<  1    2    3    4    5    6    7  >